O nas

„Szczęśliwe dziecko, to twoje dziecko w naszym przedszkolu”

 

  • Jesteśmy przedszkolem katolickim, opierającym się w pracy wychowawczej z dziećmi na wartościach ewangelicznych.
  • Stwarzamy warunki do wychowania w wierze katolickiej i kształtowania osobowości ewangelicznych dziecka zgodnie z chrześcijańską wizją człowieka.
  • W przedszkolu każde powierzone nam dziecko postrzegamy, jako jedyny dar i zadanie powierzone nam przez Boga, dlatego staramy się stale odkrywać, kim naprawdę jest poszczególne dziecko: poznawać jego osobowość, odkrywać talenty i uczyć je poruszania się w świecie zewnętrznym w miłości i harmonii.
  • Prowadzimy działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizując cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.
  • Zatrudniamy wykwalifikowanych, kompetentnych i odpowiedzialnych nauczycieli, którzy towarzyszą dzieciom w procesie wychowania.
  • Systematycznie doskonalimy organizację i przebieg procesów wspomagania, oraz edukacji dzieci.

 

Misja przedszkola:


„W wychowaniu (…) chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał,” aby więc poprzez wszystko co „ma,” co „posiada” umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko z drugim, ale także i dla drugich.”

                                                                                 Jan Paweł II


 

 

Misją naszego przedszkola jest stworzenie środowiska wychowawczego,w którym dziecko będzie mogło rozwijać się wszechstronnie i harmonijnie (duchowo, emocjonalnie, intelektualnie i fizycznie).

 

 

zdjęcie uśmiechniętej dziewczynki wplecionej w kolorowe husty

 

TRANSLATE