Rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia


6.00-8.00    Zbieranie się wychowanków. Praca indywidualna z dzieckiem. Wspólne gry i zabawy w kole.


8.00-8.15    Rozchodzenie się dzieci do swoich grup. Czynności samoobsługowe przygotowujące do posiłku.


8.15-8.45     I śniadanie.


8.45-10.00     Zajęcia edukacji elementarnej: wspomaganie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień dziecka.


10.00-10.15    Wspólna modlitwa dzieci w Kaplicy. Budowanie systemu wartości.


10.15-10.30    Czynności samoobsługowe przygotowujące do posiłku.


10.30-11.00    II śniadanie.


11.00-12.15    Zajęcia dydaktyczne: rozwijanie umiejętności społecznych, praca w małych grupach. Czas do dyspozycji nauczyciela: indywidualna praca z dzieckiem.


12.15-12.30    Czynności samoobsługowe przygotowujące do posiłku.


12.30-13.00    Obiad.


13.00-16.00    Indywidualne zabawy dzieci według zainteresowań, zabawy tematyczne i twórcze. Rozchodzenie się dzieci.


 

zdjęcie zajęć muzycznych, dzieci siedzą w kółku a pani gra na pianinie

TRANSLATE