Zapisy

 

Rekrutacja dzieci do przedszkola realizowana jest w miesiącach marzec – kwiecień, w roku w którym dziecko ma rozpocząć edukację przedszkolną.

Informacje o przyjęciu dziecka udostępnia się zainteresowanym z początkiem maja każdego roku.

Istnieje możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola w ciągu roku na zwolnione miejsce.

Karty zgłoszeniowe można odbierać w biurze przedszkola w godz. 8.00 -16.00

 

ZAPRASZAMY

TRANSLATE